از نُهم اکتوبر روز جهانی پُست تجلیل بعمل آمد

 

از نُهم اکتوبر روز جهانی پُست تجلیل بعمل آمد .

پُست به مثابهء یک وسیله ارتباط فزیکی انسانها، هر سال از آن در روز نهم اکتوبر بر حسب فیصله کنگره سال 1969  منعقده توکیو در جهان تجلیل میگردد.

ریاست پُست وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی امسال نیز طبق روال گذشته از این روز یکجا با اداره محترم تنظیم خدمات پُستی و همقطاران خود یعنی کمپنی های خصوصی کُریر اکسپرس تجلیل نمود . این محفل امروز 23  میزان در بالروم هوتل انترکانتنینتال طی لحظات حساس و پرخاطره ئی در جمعی اشتراک کننده گان از تمام کمپنی های عرضه کننده خدمات پُستی ، مطبوعات محترم ، مهمانان عزیز از ارگان های مختلف دولتی و غیر دولتی مشتمل بر زنان و مردان تجلیل گردیده و بعد از قرائت آیات چند از کلام الله مجید و پخش سرود ملی کشور ، ابتدا محترم پوهنوال محمد هادی هدایتی معین مالی و اداری ضمن تبریکی از روز جهانی پُست ، به مهمانان داخل سالون خوش آمدید گفتند . بعد از آن وزیر با تدبیر وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی  محترم شهزاد آریوبی بیانیه پرمحتوای خویش را بیان کرده و از پیشرفت ها و دستاورد های مبرم وزرات مخابرات و تکنالوژی معلوماتی در عرصه پُست ، تیلفون ، موبایل ، انترنت و غیره یاد آوری نمودند ، متعاقبآ محترم احمد وحید ویس ریئس پُست وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی بیانیه مسلکی در رابطه به اهمیت خدمات پُست ، پیشرفت های کاری ، دستاورد ها ، عواید و برنامه های مهم توسعوی خدمات پُستی را در محفل به صراحت بیان نمودند . از خدمات توزیع پاسپورت در کابل و انتقال آن در ولایات کشور صحبت کرده و آغاز زود هنگام خدمات توزیع فزیکی پاسپورت را در ولایات کشور به اشتراک کننده گان و از طریق میدیا به تمام مردم مژده دادند.

ترجمه پیام مدیرعمومی اتحادیه پُستی جهانی نیز توسط محترم محمد شریف فایز مدیرعمومی خدمات عصری ریاست پُست در محفل با حسن قرائت ، خوانده شد .

محترم جنرال سید عمر صبور رئیس پاسپورت نیز در محفل اشتراک ورزیده و صحبت های خوبی را در برنامه های پیشرفت پاسپورت بیان داشتند ضمنآ از خدمات پُستی ابراز خوشنودی کرده و خواهان توزیع پاسپورت در ولایات کشور گردیدند.

در لابلای سخنرانی ها کلیپ های تبلیغاتی از چگونگی خدمات کُریر اکسپرس نیز به نشر رسید و قبل از صرف طعام چاشت ، جواز عرضه خدمات پُستی به یکی از کمپنی های جدیدالتآسیس در کشور تحت نام ایروپارسل Aero parcel   به ریاست احمد وحید رئیس پُست در حضور جلالتمآب وزیر صاحب و جناب معین صاحب اداری توزیع گردید . محفل با دُعایه خیر و سعادت ، صلح و امنیت در کشور اختتام یافت .