اعلان دعوت به داوطلبی امضا تفاهم نامه انتقالات پستی زمینی ولایات

haroon_admin
,

Publish Date

Closing Date

شرکت دولتی افغانی پست در نظر دارد پروژه  انتقالات پسته های زمینی ولایتی خویش را از طریق رقابت با شرکت های ترانسپورتی  و انتقالاتی تفاهم نامه امضا نماید. از شرکت های ترانسپورتی و انتقالاتی که خواهان اشتراک در داوطلبی فوق الذکر باشند دعوت به عمل میآید که بعد از تاریخ نشراعلان الی مدت (21) روز درخواستی های شان را به ریاست عمومی شرکت دولتی افغان پست واقع ، منزل دوهم  تعمیر 18 منزله وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی تسلیم نموده، بعداز ملاحظه اسناد شرطنامه را دربدل مبلغ (500) افغانی پول بدون بازگشت اخذ نمایند. برای معلومات بیشتر به شماره 0202927809 تماس گرفته حل مطلب نماید.