اعلان دعوت به داوطلبی پروژه ایجاد کال سنتر برای خدمات عامه شرکت دولتی افغان پُست

haroon_admin
,

Publish Date

Closing Date

شرکت دولتی افغانی پست در نظر دارد پروژه  پروژه ایجاد کال سنتر برای خدمات عامه شرکت دولتی افغان پُست  را به روش داوطلبی باز ملی قرارداد نماید. بناً از شرکت های داوطلب واجد شرایط که خواهان اشتراک در داوطلبی فوق الذکر باشند دعوت به عمل میآید که بعد از تاریخ نشراعلان الی مدت (21) روز درخواستی های شان را به ریاست عمومی شرکت دولتی افغان پست واقع تعمیر 18 منزله وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی، منزل دوهم  تسلیم نموده، بعداز ملاحظه اسناد شرطنامه را دربدل مبلغ (1000) افغانی پول بدون بازگشت اخذ نمایند. مبلغ تضمین آفر این پروژه  به شکل بانک گرنتی به مبلغ 155000 افغانی میباشد برای معلومات بیشتر به شماره 0202927809 تماس گرفته حل مطلب نماید.