گالری رسانه

انتقال سریع و مصؤن محموله های تجارتی کارگو و تحایف شما به سراسر جهان!

د افغان پُست چټک پُستي خدمتونه یا EMS!

خدمات فروش تکت های مسافرتی شرکت هوائی آریانا افغان.

انتقالات کارگو و پارسل

خدمات توزیع تا خانه

رضایت مشتری از خدمات افغان پُست

د مشتری خوښي د افغان پُست له خدماتو

خدمات فروش سیمکارت ها

خدمات افغان پُست در حال توسعه !

#تکت_های_پُستي

خدمات کارگو افغان پُست، راه سریع و مصؤن انتقال محموله های تجارتی و غیر تجارتی شما به سراسر جهان.

آغاز خدمات توزیع تا خانه از طریق 9 پُسته خانه شهری شهر کابل!

د افغان پُست له فعالیتونو څخه د امارتي ادارو مشرانو ستاینه وکړه

ځانګړي پُستی خدمتونه!

مشتریان عزیز: حالا شما میتوانید با ۲۰ فیصد تخفیف اموال خود را در ظرف ۷ الی ۱۰ روز به سراسر جهان انتقال دهید.

جریان آخذه خدمات کارگو

Pagination