کُـد های پُستی

superadmin

 

کُـدپُستی مجموعه اعداد ، حروف وعلایم میباشد که جهت اختصار آدرس پیام ها واسماء مکانها برای ایجاد سهولت وتسریع درتبادله وتوزیع اقلام پُستی درکشور به کار میرود.

سیستم کُـدپُستی و طریقه آدرس نویسی معیاری داخلی برای اولین بار بتاریخ  1 برج حمل سال 1390 هـ ش توسط اداره افغان پُست معرفی گردیده است.

سیستم کُـد پُستی شامل شش رقم است که دو رقم اول آن از(10-43) نشان دهنده ولایات است، در حالی که دو رقم آخر از 01-50)) به زون های توزیع شهری و از(51-99)  به زون های توزیع محلی ولسوالیها اختصاص داده شده است. برای اطلاعات بیشتر اینجا را کلیک کنید   

 

 

Postal Code