انتقال سریع و مصؤن را با خدمات کارگو بین المللی افغان پُست تجربه نمائید!

noor_admin
;

اموال تجارتی و غیر تجارتی خویش را جهت انتقال به سراسر جهان به ما بسپارید!

Latest announcements

Tue, Nov 22 2022 1:43 PM
Background image

Awareness

Dear customer! Afghan Post State Company has restarted the process of selling postage stamps, now you can get the postage stamps you need from the head office of Afghan Post State . . .

Back to announcements