پُست بکس های دیجتلی راه مصئون و مطمئن برای دریافت مراسلات پُستی!

noor_admin
;

برای بدست آوردن پُست بکس های دیجیتلی مورد نیاز خویش به دفتر مرکزی افغان پُست مراجعه نمائید!

Latest announcements

Tue, Nov 22 2022 1:43 PM
Background image

Awareness

Dear customer! Afghan Post State Company has restarted the process of selling postage stamps, now you can get the postage stamps you need from the head office of Afghan Post State . . .

Back to announcements