خریداری 200 عراده موتر سایکل برای ریاست افغان پست ( MCIT/98/NCB/G-33 (re bid)

haseeb_admin
Motorcycle

Publish Date

Closing Date

Location وزارت مخابرات وتکنالوژی معلوماتی

وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی از تمام دوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه داوطلبی خریداری 200 عراده موتر سایکل برای ریاست افغان پست اشتراک نموده و آفر های خویش را مطابق شرایط مندرجه شرطنامه  طبق قانون و طرزالعمل تدارکات طوری سربسته الی ساعت 10:00 قبل از ظهر روز سه شنبه مورخ 26/4/1398 به دفتر ریاست تدارکات منزل 14 تعمیر 18 منزله وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی ارایه نمایند.

برای دریافت شرطنامه به لینک کلیک نمایید.

همچنان داوطلبان میتواند از طریق فلش شرطنامه را از مدیریت عمومی تدارکات منزل 14 اخذ نمایند.

Documents

Notice Of Tender

More tenders

چهارشنبه ۱۳۹۹/۳/۲۸ - ۰:۱۱ وزارت مخابرات وتکنالوژی معلوماتی
Background image

Project Management Professional Training

وزارت مخابرات وتکنالوژی معلوماتی پروژه  ( Project Management Professional Training (PMP خویش را   به تاریخ  27/ 12/ 1398 مصادف به 2020/17/March به اعلان داوطلبی سپرده بود  وتاریخ تسلیمی . . .

دوشنبه ۱۳۹۸/۴/۱۷ - ۱۴:۳۱ وزارت مخابرات وتکنالوژی معلوماتی
Background image

اعلان داوطلبی تهیه و خریداری اجناس آی تی برای عصری سازی ریاست پست

وزارت مخابرات و تكنالوژي معلوماتي از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه داوطلبی تهیه  و تدارک  اجناس آی تی برای عصری سازی ریاست پست اشتراک نموده وآفر های خویش را مطابق . . .

پنجشنبه ۱۳۹۸/۴/۶ - ۱۱:۳۴ وزارت مخابرات وتکنالوژی معلوماتی
Background image

خریداری 200 عراده موتر سایکل برای ریاست افغان پست ( MCIT/98/NCB/G-33 (re bid)

وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی از تمام دوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه داوطلبی خریداری 200 عراده موتر سایکل برای ریاست افغان پست اشتراک نموده و آفر های خویش را مطابق . . .

Back to tenders