پرسشنامه

هموطنان گرامی پرسشنامه های ذیل در تعین میزان رضایت مندی شما از اداره افغان پُست در مقابل وظایف و خدمات ارائـه شده ایـــن اداره میباشد از شما خواهشمندیم با ارائه پاسخ دقیق و واقع بینانه ما را یاری رسانیده تا با استفاده از نتایج آن برای بلند بردن کیفیت خدمات ، اصلاح و نو آوری در عرضه خدمات افغان پُست اقدام عملی صورت گیرد این نظر سنـجی در حدود ۳ الی ۴ دقیقه زمان نیاز است تا تکمیل گردد برای دریافت پرسشنامه اینجا را کلیک نمایید