تعقیب و پیگیری

superadmin

اداره پُست وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی با داشتن 25 باب پسته خانه های شهری فعال در شهر کابل ، تعداد (34) باب پسته خانه ها در مراکز 34 ولایات افغانستان ، به تعداد (6)باب پسته خانه سرحدی ، تعداد 5 باب پسته خانه های میدان هوائی و تعداد 372 باب پسته خانه های محلی ارسالات پستی شما را در سطوح داخلی (ولایات ، ولسوالی ها و قریه جات) و خارج از کشور طور مصون محرم و سریع همه روزه انتقال و توزیع میدارد. برای تعقیب نمودن بسته پستی تان  اینجا کلیک نماید