اعلان مجدد دعوت به داوطلبی تهیه و تدارک تجهیزات آی تی برای زیر بنای تخنیکی و دیجیتل سازی خدمات پُستی شرکت دولتی افغان پُست

haroon_admin
,

Publish Date

Closing Date

شرکت دولتی افغانی پست در نظر دارد پروژه  تهیه و تدارک تجهیزات آی تی برای زیر بنای تخنیکی و دیجیتل سازی خدمات پُستی شرکت دولتی افغان پُست که توسط اداره محترم تنظیم خدمات مخابراتی (اترا ) از بودجه TDF تمویل می گردد را به روش داوطلبی باز ملی قرارداد نماید. بناً  شرکت های واجد شرایط که علاقمند اشتراک در جلسه داوطلبی  پروژه متذکره باشد میتوانند شرطنامه پروژه  را بعد از نشر اعلان الی 21 روز  از سایت وزارت مخابرات و سایت شرکت دولتی افغان پست دریافت نموده و در جلسه داوطلبی که به تاریخ 6/2/1402 در اطاق جلسات شرکت افغان پست دایر میگردد اشتراک نمایند. تضمین آفر این پروژه  به شکل بانک گرنتی به مبلغ 660000 افغانی میباشد برای معلومات بیشتر به شماره 0202927809 تماس گرفته حل مطلب نماید.

Documents

شرطنامه