موضوع: اعلان دعوت به داوطلبی پروژه اعمار پسته خانه جاده میوند

noor_admin
;

Publish Date

Closing Date

شرکت دولتی افغانی پست در نظر دارد پروژه  اعمار پسته خانه جاده میوند  را به روش داوطلبی باز ملی طی مراحل و قرارداد نماید. بناً شرکت های واجد شرایط که علاقمند اشتراک در جلسه داوطلبی  پروژه فوق الذکر باشند دعوت میگردد تا شرطنامه، بل احجام و نقشه های  پروژه  را بعد از نشر اعلان الی 21 روز  از سایت شرکت امارتی افغان پست(https://afghanpost.gov.af/) یا به شکل حضوری در فلش از ریاست تهیه و تدارکات شرکت امارتی افغان پُست دریافت نموده و در جلسه داوطلبی که به تاریخ 1403/2/25 در اطاق جلسات شرکت افغان پست دایر میگردد اشتراک نمایند. تضمین آفر این پروژه  به شکل تضمین بانکی بدون قید و شرط یا پول نقد به مبلغ 476000 افغانی میباشد برای معلومات بیشتر به شماره 0202927809 تماس گرفته حل مطلب نماید.

Documents

شرطنامه اعمار تعمیر پسته خانه جاده میوند
بل احجام پروژه اعمار تعمیر پسته خانه جاده میوند
لینک نقشه های پُسته خانه جاده میوند