امضای تفاهمنامۀ همکاری های دو جانبه میان شرکت افغان پُست و ادارۀ تعلیمات تخنیکی و مسلکی.

haroon.abadi
یکشنبه ۱۳۹۹/۶/۲۳ - ۹:۲۱
.

بر اساس این تفاهم نامه، شرکت افغان پُست برای فارغین مؤسسات تعلیمات تخنیکي و مسلکي برنامه های کار آموزی را در شرکت افغان پُست مهیا می سازد و در مقابل، ادارۀ تعلیمات تخنیکي و مسلکی برای کارمندان شرکت افغان پُست دوره های آموزشی کوتاه مدت تدویر می کند.

عبدالهادی ذهین، معاون تخنیکی و عملیاتی شرکت افغان پُست، هدف از انعقاد این تفاهمنامه را ارتقای سطح علمی و مسلکی فارغان مؤسسات تعلیمات تخنیکی و مسلکی و کارمندان افغان پُست دانست. آقای ذهین افزود که برای بهبود وضعیت کاری در ادارات، ایجاد این چنین فرصت های کار آموزی برای جوانان یک نیاز مبرم است و افغان پُست در این راستا از هیچگونه همکاری دریغ نخواهد کرد.

عبدالحمید اکبر، معاون اکادمیک تعلیمات تخنیکی و مسلکی در این نشست بیان داشت که فرصت های کارآموزی به میان آمده از حاصل این تفاهمنامه، یک فرصت طلایی برای فارغینِ موسسات تعلیمات تخنیکی و مسلکی بوده و از این فرصت باید استفادۀ بهینه صورت بگیرد.

تازه ترین اخبار

یکشنبه ۱۳۹۹/۶/۲۳ - ۹:۲۱
Background image

امضای تفاهمنامۀ همکاری های دو جانبه میان شرکت افغان پُست و ادارۀ تعلیمات تخنیکی و مسلکی.

بر اساس این تفاهم نامه، شرکت افغان پُست برای فارغین مؤسسات تعلیمات تخنیکي و مسلکي برنامه های کار آموزی را در شرکت افغان پُست مهیا می سازد و در مقابل، ادارۀ تعلیمات تخنیکي و مسلکی برای. . .

چهارشنبه ۱۳۹۹/۶/۱۹ - ۱۵:۲۴
Background image

امضای تفاهم نامۀ سه جانبه میان شرکت افغان پُست، د افغانستان بانک و اتحادیۀ بانک های افغانستان.

رئیس عمومی شرکت افغان پُست، در یک نشست سه جانبه، تفاهم نامۀ همکاری های بانکی را با د افغانستان بانک و اتحادیۀ بانک های افغانستان به امضا رسانید. بر اساس این تفاهم نامه شرکت افغان پُست،. . .

چهارشنبه ۱۳۹۹/۵/۲۲ - ۹:۳۷
Background image

جلسه مشترک شرکت افغان پُست، اداره هوانوردی ملکی و شرکت هوایی کام ایر در مورد انتقال بسته های پُستی

جلسه مشترک شرکت افغان پُست، اداره هوانوردی ملکی و شرکت هوایی کام ایر قبل از ظهر امروز با حضور محترم احمد وحید ویس رئیس عمومی شرکت افغان پُست، داکتر محمد قاسم وفایی زاده رئیس عمومی اداره. . .

بازگشت به خبر