امضای تفاهمنامۀ همکاری های دو جانبه میان شرکت افغان پُست و ادارۀ تعلیمات تخنیکی و مسلکی.

haroon.abadi
Sun, Sep 13 2020 9:21 AM
.

بر اساس این تفاهم نامه، شرکت افغان پُست برای فارغین مؤسسات تعلیمات تخنیکي و مسلکي برنامه های کار آموزی را در شرکت افغان پُست مهیا می سازد و در مقابل، ادارۀ تعلیمات تخنیکي و مسلکی برای کارمندان شرکت افغان پُست دوره های آموزشی کوتاه مدت تدویر می کند.

عبدالهادی ذهین، معاون تخنیکی و عملیاتی شرکت افغان پُست، هدف از انعقاد این تفاهمنامه را ارتقای سطح علمی و مسلکی فارغان مؤسسات تعلیمات تخنیکی و مسلکی و کارمندان افغان پُست دانست. آقای ذهین افزود که برای بهبود وضعیت کاری در ادارات، ایجاد این چنین فرصت های کار آموزی برای جوانان یک نیاز مبرم است و افغان پُست در این راستا از هیچگونه همکاری دریغ نخواهد کرد.

عبدالحمید اکبر، معاون اکادمیک تعلیمات تخنیکی و مسلکی در این نشست بیان داشت که فرصت های کارآموزی به میان آمده از حاصل این تفاهمنامه، یک فرصت طلایی برای فارغینِ موسسات تعلیمات تخنیکی و مسلکی بوده و از این فرصت باید استفادۀ بهینه صورت بگیرد.

Latest news

Thu, Sep 03 2020 12:16 PM
Background image

The meeting of Ahmad Vahid Vais, the Afghan general head of the post with the boss. General of the National Office of Statistics and Information

Mr. Ahmad Vahid Vais, the general head of Afghan Post company met with Mr. Javid Rasooli, the general head of the National Statistics and Information Department, and Bahadur Hilali. . .

Thu, Sep 03 2020 8:53 AM
Background image

Ahmad Vahid Weiss, the general head of Afghan Post company, met with Pamir Patang, the head of the Afghan National Fund.

In this meeting, Mr. Patang also visited and appreciated the recent progress in Afghan Post services, explained about the relief for the flooding of the country by the National Fund.

I. . .

BACK TO NEWS