گالری رسانه

مستند تاریخی افغان پُست؛ 1919-2019

Afghan Post 1919-2019

د پُسټ نړيواله ورځ

تجلیل از زور جهانی پست

Celebrating Of World Post Day

تجلیل از روز جهانی پُست

د پُسټ نړيواله ورځ

په هرات کی د پُسټ نړيواله ورځ ونمانځل شوه

تجلیل از روز جهانی پست در هرات

Celebrating Of World Post Day in herat

صحبت ها با احمد وحید ویس رئیس افغان پست در رابطه به کارکردهایشان در افغان پست

صحبت ها با احمد وحید ویس رئیس افغان پست در رابطه به کارکردهایشان در افغان پست

صحبت ها با احمد وحید ویس رئیس افغان پست در رابطه به کارکردهایشان در افغان پست

دیدار معین مالی و اداری وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی از رياست افغان پُست

افتتاح تکت پُستی بمناسب یکصد و پنجاهمین سالگرد تولد مهاتما گاندی

Inauguration of Postal Development and Expansion project

Pagination