گالری رسانه

Celebrating Of World Post Day

د پُسټ نړيواله ورځ

د پُسټ نړيواله ورځ

تجلیل از روز جهانی پُست

Celebrating Of World Post Day in herat

تجلیل از روز جهانی پست در هرات

په هرات کی د پُسټ نړيواله ورځ ونمانځل شوه

صحبت ها با احمد وحید ویس رئیس افغان پست در رابطه به کارکردهایشان در افغان پست

صحبت ها با احمد وحید ویس رئیس افغان پست در رابطه به کارکردهایشان در افغان پست

صحبت ها با احمد وحید ویس رئیس افغان پست در رابطه به کارکردهایشان در افغان پست

دیدار معین مالی و اداری وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی از رياست افغان پُست

افتتاح تکت پُستی بمناسب یکصد و پنجاهمین سالگرد تولد مهاتما گاندی

Inauguration of Postal Development and Expansion project

افتتاح بخش اول پروژه عصری سازی خدمات پُستی افغان پُست

د افغان پُست د پُستي خدمتونو د پراختیا او مډرن سازۍ پروژې پرانېسته

افتتاح مارک جدید افغان پست

Pagination