گالری رسانه

افغان پُست د تاریخ په څپو کی؛ 1919-2019

Afghan Post 1919-2019

مستند تاریخی افغان پُست؛ 1919-2019

تجلیل از زور جهانی پست

د پُسټ نړيواله ورځ

Celebrating Of World Post Day

د پُسټ نړيواله ورځ

تجلیل از روز جهانی پُست

تجلیل از روز جهانی پست در هرات

Celebrating Of World Post Day in herat

په هرات کی د پُسټ نړيواله ورځ ونمانځل شوه

صحبت ها با احمد وحید ویس رئیس افغان پست در رابطه به کارکردهایشان در افغان پست

صحبت ها با احمد وحید ویس رئیس افغان پست در رابطه به کارکردهایشان در افغان پست

صحبت ها با احمد وحید ویس رئیس افغان پست در رابطه به کارکردهایشان در افغان پست

دیدار معین مالی و اداری وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی از رياست افغان پُست

افتتاح تکت پُستی بمناسب یکصد و پنجاهمین سالگرد تولد مهاتما گاندی

Pagination