د افغان پُست شرکت د بهرنیو چارو وزارت د تاییدۍ خدمتونه

haroon.abadi

د افغان پُست د بهرنیو چارو وزارت د تصدیق خدمتونه آنلاین شتون لري.  د آنلاین غوښتنلیک لپاره دلته کلیک وکړئ