افغان پُست در پی ایجاد سهولت های هر چه بیشتر به مشتریان عزیز خویش می باشد.

noor_admin
;

شرکت دولتی افغان پُست خدمات جدید تحت عنوان توزیع تا خانه را آغاز نموده!

از طریق این خدمات سهولت انتقال و توزیع اسناد ذیل الی آخرین آدرس داده شده توسط متقاضی فراهم گردیده است.

  • انتقال و توزیع اسناد مصدقه وزارت امور خارجه
  • انتقال و توزیع اسناد تحصیلی وزارت تحصیلات عالی
  • انتقال و توزیع اسناد تعلیمی وزارت معارف 

Latest announcements

Tue, Nov 22 2022 1:43 PM
Background image

Awareness

Dear customer! Afghan Post State Company has restarted the process of selling postage stamps, now you can get the postage stamps you need from the head office of Afghan Post State . . .

Back to announcements